ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η εποπτεία είναι μια διαδικασία αναστοχασμού και προσωπικής ανάπτυξης. Επιτυγχάνεται μέσα από τη συζήτηση με τον επόπτη σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Προσφέρεται σε ένα περιβάλλον σεβασμού και εχεμύθειας και παρέχει την ευκαιρία για:

 

  • Ανάλυση δύσκολων περιπτώσεων αξιοποιώντας τη θεωρία και τις τεχνικές από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές σχολές
  • Υποστήριξη σε περιπτώσεις αβεβαιότητας λαμβάνοντας υπόψη το περιστατικό, το εργασιακό πλαίσιο και τα αποθέματα του θεραπευτή / συμβούλου
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον
  • Προετοιμασία για ανάληψη νέων επαγγελματικών θέσεων
  • Ανάδειξη των προσωπικών δεξιοτήτων του θεραπευτή / συμβούλου
  • Διαμόρφωση του προσωπικού στυλ του θεραπευτή / συμβούλου

Υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής εποπτείας ή μέσω SKYPE.

 

Στην ομάδα εποπτείας (7-8 ατόμων) συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι σε 5 δίωρες συναντήσεις, που πραγματοποιούνται σε δεκαπενθήμερη βάση. Στη συνέχεια ανοίγει η ομάδα σε νέα μέλη και κλείνει για τις επόμενες 5 συναντήσεις.