ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η ομάδα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και σε οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να δουλέψει προσωπικά του θέματα μέσα από γλυπτά (συστημικές αναπαραστάσεις), μεταφορές, ζωγραφιές, σύμβολα, τεχνικές Gestalt κ.ά.

 

Σε ένα περιβάλλον σεβασμού και εχεμύθειας θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν καταστάσεις, σχέσεις και βιώματα με δημιουργικούς και εποικοδομητικούς τρόπους. Ειδικά οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα εξοικειωθούν με τεχνικές από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (Συναλλακτική Ανάλυση, Θεραπεία Gestalt κ.ά.), που συνδυάζονται με τη συστημική προσέγγιση.

 

Πρόκειται για δέκα δίωρες συναντήσεις σε δεκαπενθήμερη βάση, που θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.

Στην ομάδα συμμετέχουν 8 ως 10 άτομα και οι συναντήσεις γίνονται σε δεκαπενθήμερη βάση.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτήν την ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Βιργινία Ιωαννίδου στο τηλέφωνο 6944-367046

 

Συντονίστρια: Βιργινία Ιωαννίδου