ΜΟΝΟΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

 Νέος κύκλος αρχές του 2025 (διαδικτυακά) 

(δικαίωμα έκπτωσης ως 15.12.24)

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος διδάσκεται μια ολοκληρωμένη πρόταση στην προσέγγιση προβλημάτων ζευγαριών, όπως την ανέπτυξαν οι Γερμανοί ψυχοθεραπευτές H. και M. Jellouschek και όπως δοκιμάζεται στην ελληνική πραγματικότητα από την κλινική ψυχολόγο Βιργινία Ιωαννίδου από το 1994. Το βασικό θεωρητικό πλαίσιο είναι η συστημική θεωρία.

 

Η εκπαίδευση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όποιον δουλεύει συμβουλευτικά ψυχοθεραπευτικά, όχι μόνο με ζευγάρια, αλλά και με άτομα, οικογένειες, παιδιά κτλ. Πολλές ατομικές και οικογενειακές θεραπείες καταλήγουν σε θεραπείες ζευγαριών. Ο λόγος είναι αφενός ότι η συντροφική σχέση αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για το άτομο και αφετέρου ότι το συζυγικό υποσύστημα είναι εκείνο που θέτει τις βάσεις για την οργάνωση και την εξέλιξη της οικογένειας.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 186 ώρες μοιρασμένες σε δέκα Σαββατοκύριακα (10.00-17.00). Οι ημερομηνίες είναι προκαθορισμένες και ήδη διαθέσιμες. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσα από μια συνεχή εναλλαγή θεωρίας και πρακτικής.

 

 Ανάπτυξη θεωρίας πάνω σε θέματα σχετικά με τις συντροφικές σχέσεις
• Εξάσκηση σε χαρακτηριστικές καταστάσεις από τη θεραπευτική πράξη με παιχνίδια ρόλων
 Εποπτεία περιπτώσεων των εκπαιδευομένων
 Αυτογνωσία σε μικρές ομάδες
Παρακολούθηση ζωντανών συνεδριών

 

Θέματα θεωρητικά: συστημική θεωρία, συστημική περιγραφή του προβλήματος, μοντέλο συντροφικής κρίσης, αυτονομία-συντροφικότητα, εξουσία, σεξουαλικότητα, εξωσυζυγικές σχέσεις, σχέσεις με τις οικογένειες καταγωγής, κρίσιμες μεταβατικές φάσεις, διαζύγιο (προβλήματα των παιδιών), ανασυσταμένες οικογένειες κ.ά.
Θέματα μεθοδολογίας: πρώτη συνάντηση, τεχνικές ερωτήσεων, γενεόγραμμα, «ψυχολογικά παιχνίδια», διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης & διαδικασίας, σκέψεις για παρεμβάσεις, μεταφορές, προσανατολισμός στα αποθέματα, αναθέσεις για το σπίτι, γλυπτά, διαμεσολάβηση, βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση κ.ά.

 

Σχόλια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τους συμμετέχοντες:
«Δεν ήταν μόνο μια θεωρητική εκπαίδευση. Υπήρχε ισορροπία θεωρίας και πρακτικής».
«Μου οργάνωσε προηγούμενες γνώσεις. Με βοήθησε η σύνδεση θεωρίας και πρακτικής».
«Το πρόγραμμα ήταν προσανατολισμένο στη δράση. Πήρα ιδέες για τη δουλειά μου. Δεν ένιωσα αφημένη μόνη με τους πελάτες».
«Μου έδωσε αυτοπεποίθηση στον θεραπευτικό μου ρόλο. Φεύγω με την αίσθηση ότι μπορώ και εγώ».
«Μου έδωσε δυνατά εργαλεία για τη δουλειά μου γενικά, όχι μόνο για τη θεραπεία ζευγαριών».
«Υπήρχε σεβασμός στον καθένα. Έμαθα περνώντας ευχάριστα».
«Μας δόθηκαν γνώσεις με ένα μοναδικό, οργανωμένο και ζεστό τρόπο».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

•Ολοκληρωμένες σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα (ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός)
• Επαγγελματική εμπειρία δύο ετών
• Επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας να είναι δυνατή η συμβουλευτική δουλειά με ζευγάρια ή με άτομα που η δυσκολία τους να μπορεί να ιδωθεί από την οπτική της θεραπείας ζευγαριών.

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Βιργινία Ιωαννίδου στο τηλέφωνο: 6944-367046.

 

Εκπαιδεύτρια: Βιργινία Ιωαννίδου