ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (COACHING)

Η συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα, που προσφέρουμε, είναι χρήσιμη στον χώρο των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και των οργανισμών, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας: στους εργοδότες, τα ανώτερα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες. Πρόκειται για μια διαδικασία αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και προσωπικής ανάπτυξης, που έχει μεγάλη διάδοση στο εξωτερικό.

Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, που επιζητούν την αποτελεσματικότερη συνεργασία και υψηλότερη απόδοση των στελεχών τους και ταυτόχρονα θέλουν να διασφαλίσουν την ψυχική υγεία του εργατικού δυναμικού τους, εφαρμόζουν προγράμματα συμβουλευτικής.

 

Η συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα επιτυγχάνεται μέσα από συζητήσεις που συντονίζει ο σύμβουλος, άλλοτε σε ατομικό και άλλοτε σε ομαδικό επίπεδο . Προσφέρεται σε ένα περιβάλλον σεβασμού και εχεμύθειας και παρέχει την ευκαιρία για:

 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Στοχοθεσία και προγραμματισμό
 • Ενδυνάμωση ηγετικών δεξιοτήτων
 • Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών
 • Προετοιμασία για ανάληψη νέων επαγγελματικών θέσεων και αναβαθμισμένων ρόλων
 • Μείωση της αβεβαιότητας και ψυχική ενδυνάμωση σε κρίσιμες περιπτώσεις ή καινούριες καταστάσεις
 • Αναγνώριση των δομών, των ρόλων και της οργανωσιακής κουλτούρας
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση παρεξηγήσεων και συγκρούσεων
 • Προώθηση σχέσεων αλληλοϋποστήριξης και εμπιστοσύνης
 • Μείωση του άγχους της επαγγελματικής καθημερινότητας
 • Ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων, ομάδων και οργανισμών που συμμετέχουν.

Στόχοι της συμβουλευτικής σε εργασιακά θέματα είναι η αποτελεσματική συνεργασία, η υψηλή απόδοση και η επαγγελματική ικανοποίηση.

 

Συντονίστρια: Βιργινία Ιωαννίδου