ΣΜΑΡΩ ΜΑΡΚΟΥ

Κοινωνική λειτουργός Ψυχοθεραπεύτρια

Κοινωνική λειτουργός, οικογενειακή θεραπεύτρια από το 1986, συστημική σύμβουλος, επόπτρια και εκπαιδεύτρια, ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΣΥΘ και κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας.

 

Η Σμάρω Μάρκου ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Το 1994 ίδρυσε το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας “THESYS” (πρόσεδρο μέλος της EFTA-TIC).

Στο Κέντρο Συστημικής Θεραπείας προσφέρονται υπηρεσίες σε ζευγάρια, οικογένειες και άτομα καθώς επίσης και εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη θεραπευτών, συμβούλων και συστημικών επαγγελματιών.

 

Το 2000, σε συνεργασία με το Kensington Consultation Center Foundation και το ‘European Network of Systemic Practitioners’, η Σμάρω Μάρκου εισήγαγε στην Ελλάδα τη μέθοδο της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης “Appreciative Approach” στην οικογενειακή θεραπεία, στη συμβουλευτική επιχειρήσεων και οργανισμών και στην εκπαίδευση. Η μέθοδος αυτή εστιάζει στις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις εμπειρίες επιτυχίας των ανθρώπων. Έχει οργανώσει πολυάριθμες εκπαιδεύσεις για ψυχολόγους, θεραπευτές, στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και managers. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Η Σμάρω Μάρκου ασχολείται με την ανθρώπινη επικοινωνία όπως εκφράζεται  στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε και στις ιστορίες που λέμε  για τον εαυτό μας, τους άλλους και τη ζωή. Επίσης ασχολείται με τις αλλαγές που οι άνθρωποι επιθυμούν να κάνουν και το μέλλον που θέλουν να δημιουργήσουν στη ζωή και στη δουλειά τους.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 679738

e-mail : iounios45@gmail.com