ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Νέος κύκλος αρχίζει το Νοέμβριο 2020

Το Ινστιτούτο Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης, μέλος του Επιμελητηρίου Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC)προσφέρει τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συστημική θεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών της EFTA. Συμπεριλαμβάνεται το συστημικό ψυχόδραμα, όπως το εξέλιξε ο αγαπημένος εκλιπών συνεργάτης μας κ. Αχιλλέας Προκοπίου και το πλήρες πρόγραμμα της συστημικής θεραπείας ζευγαριών του Ινστιτούτου μας (βλ. Εκπαίδευση στη θεραπεία ζευγαριών ).

Το Ινστιτούτο είναι πρόσεδρο μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ).

Το Ινστιτούτο μας ξεχωρίζει για τη συνέπεια με την οποία ακολουθεί και στην εκπαίδευση την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι ο σεβασμός στους εκπαιδευόμενους διαφαίνεται στο σχεδιασμό του προγράμματος, στη στάση των εκπαιδευτών και στη διαμόρφωση μιας ασφαλούς ατμόσφαιρας στην εκπαιδευτική ομάδα. 
Διδάσκονται όλες οι σύγχρονες προσεγγίσεις και μέθοδοι της συστημικής θεραπείας: βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση, διαλογική προσέγγιση σε παιδιά, μη βίαιη αντίσταση, διαμεσολάβηση, παρεμβάσεις σε σχολεία, αφηγηματική θεραπεία, καταξιωτική προσέγγιση, ανοιχτός διάλογος, γλυπτό κ.ά.
Δίδεται έμφαση στην αυτογνωσία του θεραπευτή, στην ενημερότητα του στην ανθρώπινη επικοινωνία και στην πρακτική εφαρμογή. Ως εκ τούτου οι βιωματικές ασκήσεις, τα παιχνίδια ρόλων, οι εποπτείες περιπτώσεων και οι ζωντανές συνεδρίες έχουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

 

Στόχος είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον να αναδυθούν οι ικανότητες των εκπαιδευομένων, να καλλιεργηθούν οι θεραπευτικές τους δεξιότητες και να ενθαρρυνθούν στο ρόλο τους ως ψυχοθεραπευτές ή σύμβουλοι.

 

Σχόλια των τελειόφοιτων: 
Υπήρχε γενναιοδωρία στο μοίρασμα της γνώσης και των τεχνικών.
Με εντυπωσίασε η οργάνωση, η δομημένη γνώση, η φροντίδα και το αληθινό ενδιαφέρον για μας τους εκπαιδευόμενους.
Διδάχθηκα τη συστημική προσέγγιση ως στάση ζωής με το παράδειγμα των εκπαιδευτών σε προκλήσεις της ομάδας.
Με ενέπνευσε η αστείρευτη δημιουργικότητα, ο σεβασμός και η θετική στάση απέναντι στους ανθρώπους.
Ένας χώρος που χωράει όλες τις ιδέες και όλες τις σκέψεις.
Φροντίστηκαν οι ανασφάλειες και οι αμφιβολίες μου.
Υπήρχε χώρος για όλους και ένα κλίμα χωρίς ανταγωνισμούς.
Έμπειροι συνάδελφοι – συστημικοί θεραπευτές στην Αγγλία αναγνωρίζουν τις γνώσεις μου.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τέσσερα έτη (1.400 ώρες). Συμπεριλαμβάνονται 10 Σαββατοκύριακα ετησίως και συμμετοχή σε ομάδα ψυχοθεραπείας σε δεκαπενθήμερη βάση (κάθε δεύτερη Παρασκευή). Συντονίστρια της ψυχοθεραπευτικής ομάδας είναι η ψυχολόγος κ. Έλλη Μανατού

 

Συνυπολογίζονται οι ώρες εκπαίδευσης που οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν σε άλλα αναγνωρισμένα κέντρα όπως και οι ώρες ψυχοθεραπείας σε άλλους αναγνωρισμένους θεραπευτές.

 

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
Βασικές έννοιες και εξέλιξη της συστημικής θεωρίας.
Σχολές  οικογενειακής θεραπείας (βίντεο, προσομοιώσεις) με έμφαση στις βιωματικές και αφηγηματικές προσεγγίσεις.
Κύκλος ζωής και αναπτυξιακά στάδια οικογένειας.
Πολιτισμικές διαφορές στην οικογενειακή οργάνωση.
Μοντέλα αλλαγής και ψυχολογικές προσεγγίσεις.
Θεραπεία ζευγαριών (βλ. Εκπαίδευση στη θεραπεία ζευγαριών).
Συστημικό Ψυχόδραμα (βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ).
Διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης και διαδικασίας.
Θεραπευτικές τεχνικές από άλλες ψυχοθεραπευτικές σχολές που συνάδουν με τη συστημική προσέγγιση.
Εφαρμογές σε ποικιλία ψυχοπαθολογικών καταστάσεων.
Εφαρμογές σε ομάδες αυτογνωσίας.
Εφαρμογές σε σχολικό πλαίσιο.
Εφαρμογές στην έρευνα.
Θέματα ηθικής.
Βιβλιογραφία.

 

Προσωπική θεραπευτική εμπειρία του εκπαιδευόμενου 
Γενεόγραμμα εκπαιδευόμενου.
Αυτοαναφορά σε βιωματικές ασκήσεις και ομάδες εποπτείας.
Διδακτική ψυχοθεραπεία σε ομάδα.

 

Κλινική εμπειρία 
Συμμετοχή ως μέλος ομάδων θεραπευτών.
Συμμετοχή ως συνθεραπευτής.
Εποπτεία (ομαδική και ατομική).
Σε συγκεκριμένες θεματικές προσκαλούνται επισκέπτες-εκπαιδευτές.

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στη Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) και στην  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των εταιρειών αυτών. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας μετά την πάροδο τριετίας από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών και άδεια άσκησης επαγγέλματος).

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους, ψυχίατρους, ειδικευόμενους ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές με ειδική εκπαίδευση, συμβούλους ψυχικής υγείας και σε φοιτητές των κλάδων αυτών (υπό προϋποθέσεις). 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούμεεπικοινωνήστε με την κ. Βιργινία Ιωαννίδου στο τηλέφωνο: 6944-367046.

 

Βασική εκπαιδεύτρια: Βιργινία Ιωαννίδου