ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νέος κύκλος θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2024

(δικαίωμα έκπτωσης: τέλη Ιουλίου 2024)

Το Ινστιτούτο Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο από το Επιμελητήριο Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (EAPTI, ΕΕΨΕ). Το τετραετές εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στη συστημική θεραπεία είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες εκπαίδευσης αυτών των εταιρειών (δυνατότητα απόκτησης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας, ECP). Δίδεται έμφαση στην προσέγγιση του Ανοιχτού Διαλόγου, συμπεριλαμβάνεται το πλήρες πρόγραμμα της συστημικής θεραπείας ζευγαριών του Ινστιτούτου μας (βλ. Εκπαίδευση στη θεραπεία ζευγαριών) και διδάσκεται το συστημικό ψυχόδραμα, όπως το εξέλιξε ο αγαπημένος εκλιπών συνεργάτης μας κ. Αχιλλέας Προκοπίου.

Στο Ινστιτούτο μας εμπνεόμαστε ως θεραπευτές και ως εκπαιδευτές από τις μεταμοντέρνες, διαλογικές προσεγγίσεις, εκπαιδευόμαστε διαρκώς σε ολοκληρωμένα ψυχοθεραπευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διαθέτουμε ψυχοθεραπευτική εμπειρία από το 1985.

Με ενθουσιασμό και νοιάξιμο συνοδεύουμε τους εκπαιδευόμενους που μας εμπιστεύονται στην πορεία τους. Επιδιώκουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον να αναδυθούν οι ικανότητες τους, να καλλιεργηθούν οι θεραπευτικές τους δεξιότητες και να ενθαρρυνθούν στο ρόλο τους ως ψυχοθεραπευτές. Δουλεύουμε και εκπαιδεύουμε με τον νου και την καρδιά μας.

Διδάσκουμε τη θεωρία με κατανοητό τρόπο και μοιραζόμαστε ποικίλες χρήσιμες τεχνικές από τις πολύχρονες μετεκπαιδεύσεις μας στο εξωτερικό και τη μεγάλη εμπειρία μας.

Από το πρώτο σεμινάριο υπάρχει εναλλαγή θεωρίας και πρακτικής. Οι βιωματικές ασκήσεις, τα παιχνίδια ρόλων, οι εποπτείες περιπτώσεων και η συμμετοχή στην αναστοχαστική ομάδα στις ζωντανές συνεδρίες έχουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Δίδουμε την ευκαιρία σε κάθε εκπαιδευόμενο να συμμετάσχει ως θεραπευτής στις ζωντανές συνεδρίες με ζευγάρια και οικογένειες (άμεση εποπτεία), που προσφέρονται δωρεάν.

Διδάσκουμε όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις και μεθόδους της συστημικής θεραπείας: βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση, διαλογική προσέγγιση σε παιδιά, μη βίαιη αντίσταση, διαμεσολάβηση, παρεμβάσεις σε σχολεία, αφηγηματική θεραπεία, καταξιωτική προσέγγιση, ανοιχτό διάλογο, γλυπτά κ.ά.

Περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος:
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
Βασικές έννοιες και εξέλιξη της συστημικής θεωρίας
Σχολές  οικογενειακής θεραπείας
Κύκλος ζωής και αναπτυξιακά στάδια οικογένειας
Ευαισθητοποίηση στις πολιτισμικές διαφορές στην οικογενειακή οργάνωση
Μοντέλα αλλαγής και ψυχολογικές προσεγγίσεις
Θεραπεία ζευγαριών (βλ. Εκπαίδευση στη θεραπεία ζευγαριών)
Συστημικό Ψυχόδραμα (βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης και διαδικασίας
Θεραπευτικές τεχνικές από άλλες ψυχοθεραπευτικές σχολές που συνάδουν
με τη συστημική προσέγγιση
Εφαρμογές σε ποικιλία ψυχοπαθολογικών καταστάσεων
Εφαρμογές σε ομάδες αυτογνωσίας και γενικότερα σε ομαδικά πλαίσια
Εφαρμογές σε σχολικό πλαίσιο
Εφαρμογές στην έρευνα
Θέματα ηθικής
Βιβλιογραφία

 

Προσωπική θεραπευτική εμπειρία του εκπαιδευόμενου
Ψυχοθεραπεία σε ομάδα ή ατομικά
Γενεόγραμμα εκπαιδευόμενου
Αυτοαναφορά σε βιωματικές ασκήσεις και ομάδες εποπτείας

 

Κλινική εμπειρία 
Συμμετοχή ως μέλος αναστοχαστικής ομάδας
Συμμετοχή ως συνθεραπευτής
Εποπτεία (άμεση και έμμεση)

Συμμετέχουν έμπειροι εκπαιδευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (βλ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ).

 

Διαθέτουμε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ώστε τα σεμινάρια να εμπλουτίζονται με διαφάνειες, βίντεο και ταινίες, οι ζωντανές συνεδρίες να μαγνητοσκοπούνται για περαιτέρω μελέτη και η εκπαίδευση να προσφέρεται διαδικτυακά, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες.

 

Σχόλια των τελειόφοιτων: 
“Υπήρχε γενναιοδωρία στο μοίρασμα της γνώσης και των τεχνικών. Είδαμε ζωντανά την κλινική πράξη”.
“Με εντυπωσίασε η οργάνωση, η δομημένη γνώση, η φροντίδα και το αληθινό ενδιαφέρον για μας, τους εκπαιδευόμενους”.
“Διδάχθηκα τη συστημική προσέγγιση ως στάση ζωής με το παράδειγμα των εκπαιδευτών σε προκλήσεις της ομάδας”.
“Με ενέπνευσε η αστείρευτη δημιουργικότητα, ο σεβασμός και η θετική στάση απέναντι στους ανθρώπους”.
“Ένας χώρος που χωράει όλες τις ιδέες και όλες τις σκέψεις. Και το συναίσθημα ήταν ενταγμένο στη συστημική θεραπεία”.
“Φροντίστηκαν οι ανασφάλειες και οι αμφιβολίες μου. Φεύγω με την αίσθηση ότι μπορώ και εγώ ως θεραπευτής”.
“Υπήρχε χώρος για όλους και ένα κλίμα χωρίς ανταγωνισμούς”.
“Έμπειροι συνάδελφοι, συστημικοί θεραπευτές στην Αγγλία αναγνωρίζουν τις γνώσεις και τις θεραπευτικές μου δεξιότητες”.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τέσσερα έτη (1.472 ώρες). Συμπεριλαμβάνονται 10 Σαββατοκύριακα ετησίως, ομάδες μελέτης της βιβλιογραφίας, γραπτές εργασίες και συμμετοχή σε ομάδα ψυχοθεραπείας σε δεκαπενθήμερη βάση (κάθε δεύτερη Παρασκευή). Συντονίστρια της ψυχοθεραπευτικής ομάδας είναι η ψυχολόγος κ. Σωτηρία Χατζή.

 

Συνυπολογίζονται οι ώρες εκπαίδευσης που οι εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει σε άλλα αναγνωρισμένα κέντρα όπως και οι ώρες ψυχοθεραπείας σε άλλους αναγνωρισμένους θεραπευτές (υπό προϋποθέσεις).

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και στην  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) και να αιτηθούν απευθείας μέσω του Ινστιτούτου μας (EAPTI) για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP), εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των εταιρειών αυτών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ψυχιάτρους,  ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές με ειδική εκπαίδευση και σε τελειόφοιτους φοιτητές των κλάδων αυτών. 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Βιργινία Ιωαννίδου στο τηλέφωνο: 6944-367046.

 

Υπεύθυνη προγράμματος: Βιργινία Ιωαννίδου