ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ

Υπάρχει μια μεγάλη κίνηση (παγκοσμίως) από ανθρώπους με ψυχιατρική εμπειρία και επαγγελματίες ψυχικήςυγείας, για να γίνει γνωστό
α) ότι η φαρμακοθεραπεία δεν είναι η μοναδική λύση όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, αλλά ότι υπάρχουν εναλλακτικές μορφές θεραπείας (ακόμη και για εκείνους που παίρνουν ψυχοφάρμακα μακροχρόνια), και
β) ότι οι ψυχιατρικοί ασθενείς έχουν νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, τα οποία συνήθως αγνοούν, όπως π.χ. το δικαίωμα να συνδιαμορφώνουν τη θεραπεία τους, να ενημερώνονται για τις παρενέργειες των φαρμάκων που παίρνουν και για εναλλακτικές μεθόδους, να αρνούνται προτεινόμενους τρόπους θεραπείας, να ορίζουν πρόσωπο εμπιστοσύνης για την περίπτωση εισαγωγής τους σε ψυχιατρική κλινική κ.ά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των ψυχιατρικών ασθενών και τις παρενέργειες των ψυχοφαρμάκων επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: στα ελληνικά: http://www.paratiritiriopsy.com (Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας), στα αγγλικά: www.comingoff.com και www.wildtruth.net και στα γερμανικά  www.peter-lehmann.de

 

Βιργινία Ιωαννίδου