ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια

Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Πήρε το δίπλωμα κλινικής ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, με υποτροφία του DAAD.
Μετεκπαιδεύτηκε στην Γερμανία στην Συναλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis), στην βιοενεργητική, στην συστημική θεραπεία ζευγαριών και στην συστημική εποπτεία (11 χρόνια μετεκπαίδευσης). Είναι πιστοποιημένη θεραπεύτρια EMDR (τραυματοθεραπεία).

Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP).

 

Από το 1985 εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.

Συνεργάζεται με σχολεία και οργανισμούς ως εισηγήτρια σεμιναρίων.
Εφαρμόζει τη διαμεσολάβηση (mediation) σε περιπτώσεις έντονης διαφωνίας.
Προσφέρει συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα (coaching) σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς.
Προσφέρει εποπτεία και εκπαίδευση στην συστημική θεραπεία και στην συστημική θεραπεία ζευγαριών σε ψυχολόγους και επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

 

2010-2015 συνεργάστηκε με την Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης ως σχολική ψυχολόγος.
Είναι μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας, όπου δραστηριοποιείται εθελοντικά.

 

Ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής του συστημικού περιοδικού Μετάλογος τα πρώτα πέντε χρόνια της έκδοσής του.
Έχει κάνει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.
Επιμελήθηκε την μετάφραση του βιβλίου Εγχειρίδιο της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής από τα γερμανικά.

 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), της οποίας υπήρξε μέλος του ΔΣ επί σειρά ετών και πρόεδρος την περίοδο 2020 ως 2022.

Ως οικογενειακή θεραπεύτρια είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-CIM).
Ως συστημική επόπτρια είναι μέλος της Συστημικής Εταιρείας Γερμανίας (SG) και ήταν μέλος της Γερμανικής Εταιρείας για Εποπτεία (DGSv) για δώδεκα χρόνια.

Είναι επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης.

 

Δημοσιεύσεις
Ιωαννίδου, Β. (1997). Σχήματα εξουσίας στη σχέση του ζευγαριού.
Στο Β. Καφταντζή (Επιμέλ. Έκδ.), Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης (Β΄, σ. 7-11). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ψ.Ν.Θ.
Ιωαννίδου, Β. (2002). Μια Συστημική Προσέγγιση Κρίσεων Ζευγαριών. Μετάλογος, 2, 64-76.
Ιωαννίδου, Β. (2005). Θεραπεία Ζευγαριών. Αυτονομία – Συντροφικότητα. Εργαστήριο στην 4η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Οικογενειακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαρτίου (πρακτικά υπό έκδοση).
Ιωαννίδου, Β. (2006). Μια Συστημική Προσέγγιση στις Εξωσυζυγικές Σχέσεις. Μετάλογος, 10, 86-103.
Ιωαννίδου, Β. (2012). Η τέχνη της συντροφικής ζωής. Μια Συστημική Προσέγγιση, Αθήνα: Γνώση.

Ioannidou, V., Lagogianni C. (2021). Basic Model of a Couple’s Crisis. A Manual for Couples’ Therapy, in Mariotti M., Saba G., Stratton P. (Eds.), Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals, EFTA-Series, Springer.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944 367046 & 2310 286489
e-mail : ioannidou@istt.gr