ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια

Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Πήρε το δίπλωμα κλινικής ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, με υποτροφία του DAAD.
Μετεκπαιδεύτηκε στη Γερμανία στη Συναλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis), στη Βιοενεργητική, στη Συστημική Θεραπεία Ζευγαριών και στη Συστημική Εποπτεία (11 χρόνια μετεκπαίδευσης). Είναι πιστοποιημένη θεραπεύτρια EMDR (τραυματοθεραπεία).

Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP).

 

Από το 1985 εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.
Έχει εκπαιδευτεί και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους τραυματοθεραπείας (EMDR) μετά από συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο.
Συνεργάζεται με σχολεία και οργανισμούς ως εισηγήτρια σεμιναρίων.
Εφαρμόζει τη διαμεσολάβηση (mediation) σε περιπτώσεις έντονης διαφωνίας.
Προσφέρει συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα (coaching) σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς.
Προσφέρει εποπτεία και εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία και στη συστημική θεραπεία ζευγαριών σε ψυχολόγους και επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

 

2010-2015 συνεργάστηκε με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης ως σχολική ψυχολόγος.
Είναι μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας, όπου δραστηριοποιείται εθελοντικά.

 

Ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής του συστημικού περιοδικού Μετάλογος τα πρώτα πέντε χρόνια της έκδοσής του.
Έχει κάνει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.
Επιμελήθηκε τη μετάφραση του βιβλίου Εγχειρίδιο της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής από τα γερμανικά.

 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), της οποίας υπήρξε μέλος του ΔΣ επί σειρά ετών και πρόεδρος από τον Φεβρουάριο του 2020 ως τον Φεβρουάριο του 2022.

Ως οικογενειακή θεραπεύτρια είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA).
Ως συστημική επόπτρια είναι μέλος της Συστημικής Εταιρείας Γερμανίας (SG) και ήταν μέλος της Γερμανικής Εταιρείας για Εποπτεία (DGSv) για δώδεκα χρόνια.

Είναι επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης.

 

Δημοσιεύσεις
Ιωαννίδου, Β. (1997). Σχήματα εξουσίας στη σχέση του ζευγαριού.
Στο Β. Καφταντζή (Επιμέλ. Έκδ.), Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης (Β΄, σ. 7-11). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ψ.Ν.Θ.
Ιωαννίδου, Β. (2002). Μια Συστημική Προσέγγιση Κρίσεων Ζευγαριών. Μετάλογος, 2, 64-76.
Ιωαννίδου, Β. (2005). Θεραπεία Ζευγαριών. Αυτονομία – Συντροφικότητα. Εργαστήριο στην 4η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Οικογενειακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαρτίου (πρακτικά υπό έκδοση).
Ιωαννίδου, Β. (2006). Μια Συστημική Προσέγγιση στις Εξωσυζυγικές Σχέσεις. Μετάλογος, 10, 86-103.
Ιωαννίδου, Β. (2012). Η τέχνη της συντροφικής ζωής. Μια Συστημική Προσέγγιση, Αθήνα: Γνώση.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 367046 & 2310 286489
e-mail : ioannidou@istt.gr